IMPRESSIÓ 3D

Una impressora 3D és una màquina que serveix per produir representacions 3D físiques de models creats per ordinador, mitjançant una tècnica anomenada fabricació additiva. Sorgeixen amb la necessitat de crear prototips d’una manera més ràpida i econòmica del que es feia fins llavors, a partir d’arxius de disseny assistit per computador (CAD).

Un dels principals avantatges que té la impressió 3D respecte a altres mètodes de fabricació, és que elimina moltes de les restriccions de disseny que aquestes altres tenen; com per exemple la possibilitat de desmoldeig en les peces fabricades per Injecció de polímers.

A Esmel Design oferim diferents serveis relacionats amb la impressió 3D:

1-Fabricació i venda de productes propis.
2-Customització de productes existents.
3-Disseny i fabricació de productes a gust del client*.

*Podem dissenyar i modelar l’objecte o bé podeu enviar-nos l’arxiu 3d en format .STL.