DISSENY GRÀFIC

Els nostres serveis de disseny gràfic van encarats a tot el tema referents al Branding i a la imatge corporativa.

Som especialistes en naming i amb la identitat visual de les empreses, així com la seva papereria bàsica (cartes, targetes de visita…).

També dissenyem catàlegs, tríptics i altres elements gràfics.

IMATGE CORPORATIVA
-Naming
-Marca: creació gràfica marca
-Manual bàsic imatge corporativa
-Papereria administrativa

PACKAGING
-Gràfica per envasos
-Col·leccions d’envasos
-Etiquetes i promocions
-Discs multimèdia

CATÀLEGS
-Tríptics o díptics
-Catàlegs producte
-Mailing i marketing directe
-Manuals i llibres d’instruccions
-Cartes i comunicats comercials

EDITORIAL
-Maquetació documentacions
-Maquetació revistes
-Il·lustracions
-Portades
-Infografies