DISSENY DE PRODUCTE

Entendrem per disseny de producte i industrial la conceptualització i desenvolupament de nous productes o bé el restyling de productes ja existents.

La nostra metodologia es basa en quatre apartats, una fase d’informació inicial (estudis de mercat, benchmarking…), una fase de conceptualització (presentació de 3 conceptes) i la fase d’alternatives i d’industrialització (on es presenta el concepte final).

Fase informació: Estudis de mercat, Benchmarking, Marketing

Fase conceptual: Disseny nous conceptes, Restyling de conceptes existents, estudis ergonòmics, d’ús, etc.

Fase alternatives: Desenvolupament final, propostes concepte final, Viabilitat final.

Fase industrialització: Plànols, maquetes i models. Prototipatge ràpid. CNC