LLUMINÀRIES

Disseny de conceptes de lluminàries per a carrers peatonals. Es van presentar 3 conceptes i es va desenvolupar el concepte escollit fins la seva possible industrialització.