Estanc de Fornells

Disseny de la pàgina web de l’Estanc de Fornells. Web simple amb formulari per a reservar llibres de l’escola Forn d’Anells de Fornells de la Selva.
S’ha desenvolupat el formulari amb condicionals i altres elements per poder ser utilitzat per tots els alumnes de l’escola.

Web adaptable a dispositius mòbils.

Estanc de Fornells

Any: 2016
Categories: Pàgina web

Disseny web

Enllaç web